Vì là ngày đầu tiên nên bạn sẽ chỉ thấy các video đeo mặt nạ của các thành viên và các hoạt động hàng ngày của chúng tôi. Việc duy trì nơi này là trách nhiệm của một số người rất quan trọng, những người sẽ không trả bất cứ thứ gì vì đây là một vòng tròn rất khép kín, mặc dù rất nhiều về mặt con người. Tất nhiên, quy tắc chính duy nhất là được đề xuất bởi một thành viên khác, với ít nhất một nô lệ phục tùng. Sau đó, anh ấy bảo tôi để Cla vào một căn phòng và khóa nó lại, đảm bảo với tôi rằng sẽ không ai chạm vào nó. Khi anh ấy gửi tôi đến phòng video.