Bây giờ tôi đang bối rối. Tôi lấy tiền và sô cô la từ tay anh ấy và đi tiếp. Một lúc sau, tôi trở lại mà không có thuốc lá hay trà, và thấy cô ấy đang đứng đợi tôi ở cổng. Tôi trả lại sô cô la cho anh ta. Anh vui vẻ nhận lấy. Sau đó tôi nhanh chóng ra khỏi đó để không ai trong văn phòng nhìn thấy tôi. Sau sự việc này, những suy nghĩ chống đối trong đầu tôi đã thay đổi. Tôi chưa bao giờ nói chuyện cởi mở với bất kỳ cô gái nào. Tôi gặp một cô gái lần đầu tiên và nghĩ rằng sẽ rất vui nếu chúng tôi hợp nhau. Nhưng cách cư xử của anh ấy khiến tôi cảm thấy như mình đã phạm một sai lầm lớn. cô ấy đang nghĩ gì vậy?