Đó là khi ý tưởng nảy ra trong đầu tôi rằng ngay từ đầu tôi không nên giết chết dì tôi. Tôi cũng đã uống hai loại thuốc giảm đau tốt. Với tất cả những thứ này, tôi cũng mang theo một số bông hồng. Tôi về nhà rồi đây Khi tôi về đến nhà, phòng của tôi đã bị khóa. Nó chỉ ra rằng căn phòng được trang trí. Nó được khóa để trẻ em không thể vào. Tôi tặng người dì trẻ của mình một bông hồng và nói với bà rằng chừng nào bà còn dạy dỗ con cái thì chúng phải bị trừng phạt. Sau đó tôi bắt đầu dạy trẻ em. Khoảng bảy giờ tối, chúng tôi ăn tối, và người dì cho các con uống sữa.