Phục vụ nhu cầu của khách hàng khi bán thuốc sinh lý, Ngay khi tôi đến, cô ấy đã ôm tôi và bắt đầu khóc. Rubina tôi xin lỗi. Tôi đã không nói chuyện với bạn. Tôi nói Tôi nên xin lỗi. Tôi đã nói với bạn là nó đã sai. Tôi nên cân nhắc. Bạn muốn tôi làm gì Cô ấy nói Tôi muốn bạn nói cho tôi. Nhưng tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi lúc đó. Tôi không nói chuyện với bạn nữa để nghe điều này, tôi bắt đầu hôn anh ấy. Tôi đang đứng trên phố và cô ấy đang đứng với tôi. Tôi không quan tâm ở đó. Tôi chỉ mới bắt đầu hôn bạn. Tất cả đều là lần đầu tiên.