Sau giờ làm cùng nhau làm chuyện ấy với đồng nghiệp, Sau đó tôi đặt dì của tôi. Sau đó, tôi bắt đầu chạy lưỡi của tôi trên âm hộ của dì tôi. Bú âm hộ của anh ấy trong 5 phút. Sau đó tôi liếm đùi của họ. Vừa liếm chân, tôi vừa cúi xuống liếm lòng bàn chân. Khi tôi đang liếm chân dì, tôi có thể thấy hai núm vú của dì tạo thành hai thung lũng cao như núi. Hai núm vú trông như hai đỉnh nhọn. Cô lấy tay xoa xoa đầu vú. Ngay sau đó căng thẳng vòi nước của tôi bắt đầu đến một lần nữa. Sau đó cô ấy nói làm một callan, đưa nó vào ngay bây giờ, tôi sẽ không bỏ bây giờ.