#1 #2

Sex công sở với nhiều lần lên đỉnh gái đẹp như trong giấc mơ trưa Quên đi, tôi không cần bao cao su. Làm thế nào để làm nó Vừa nói, tôi vừa quỳ xuống và suy nghĩ, Lưu ý Số cảnh sát và số tủ khóa giống nhau Hóa ra ID cảnh sát của tôi đã bị hai tên khốn to lớn đó lấy, nhưng tại sao lại mang theo máy quay phim. Tôi hiểu rồi, đó là tống tiền Quên đi, đi phòng thiết bị ngẫu nhiên lấy một cái, đổi lấy cảnh sát thẻ. Đã 9 45 rồi, tôi phải chạy nhanh đến đó. Không có vũ khí. Đang tìm kiếm vũ khí, nhưng Ben và tôi chưa được chỉ định vũ khí, và trong phòng thiết bị cũng chẳng có gì tốt.