Sinh viên cứ đi tắm cùng nhau là lại chịch, Bạn có thể nhận được báo giá đó và những gì bạn thấy. Sau khi uống trà xong, tôi kéo dì lại gần và đặt môi tôi lên môi dì. Lửa đều hai bên. Hôm nay tôi có một cơ hội được chờ đợi từ lâu. Tôi bắt đầu mút mạnh môi dì. Cô ấy cũng bắt đầu ủng hộ tôi như một người bình đẳng. Trong một lúc, chúng tôi tiếp tục uống nước môi của nhau. Sữa của anh ấy nhiều đến nỗi cứ như được lấy hai quả bóng lớn vậy. Tôi bắt đầu vắt sữa cho dì của tôi. Đồng thời, chúng tôi không ngừng mút môi nhau. Tôi với lấy sữa của dì tôi.