Vợ anh ấy đang nhìn vào con cặc căng của tôi. Ngay khi mắt anh ấy nhìn sang con cặc của tôi, một làn sóng dâng lên con cặc của tôi và nó đang nâng quần đùi của tôi hết lần này đến lần khác. Tôi cũng véo cô ấy trong khi vuốt ve đùi cô ấy. Chồng cô ngồi ở phía trước và theo dõi tất cả những chuyện này. Tôi có thể nhìn thấy con cặc qua quần lót của mình. Đã một lúc tôi còn đùa bỡn cặp đùi của vợ anh như thế này. Rồi vợ đặt tay lên con cặc của tôi. cô ấy ngồi ở giữa. Một bên tôi đang ngồi dang đùi, bên kia là chồng. Cô ấy bắt đầu trêu chọc cả hai chúng tôi lần lượt.