STARS-353 Thật tuyệt vời khi được vợ đồng nghiệp thổi kèn

STARS-353 Thật tuyệt vời khi được vợ đồng nghiệp thổi kèn, anh ấy đã thất bại trong màn đầu tiên. Kỳ thi của Hoàng đã kết thúc. Bây giờ ba người đàn ông còn lại sẽ tham gia kỳ thi tiếp theo. Bây giờ họ đã được giao nhiệm vụ rằng tất cả đàn ông phải tự kích thích dương vật của họ và sau đó đi tiểu trong trạng thái này. Bất cứ ai có dương vật bắt đầu lỏng ra khi đi tiểu sẽ bị đánh bại. Đó là tinh thần của Rajeshwari. Tất cả chúng tôi đều biết rằng không thể làm được điều này. Tuy nhiên, chúng tôi đã tin tưởng giao cho họ nhiệm vụ này.