Tag: ABP-058

Thánh nữ một thời mời anh em cùng thẩm

Tôi đã sẵn sàng sau khi đánh răng, v.v. Tôi đón bố tôi...rồi chúng tôi lái xe ra chợ cùng nhau. Tôi có thêm một ít tiền trong túi. Khi chúng tôi đến đó, tâm trí tôi chỉ nhìn vào khung cảnh. Như thể cả thành phố đã trỗ...