Tag: Anh Shipper

Nữ chủ nhà nứng lồn và anh shipper may mắn

Sau đó tôi nói - nghe này .. chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, Anh ta cắt ngang vấn đề và nói - xem này, chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua nên hãy nói về chuyện đó. Xin đừng nói gì cả. Bạn đã biết về Saga...