Tag: Bán Thân

Vợ bán thân để trả nợ giúp chồng

Tôi đã bảo bạn chỉ được gọi tôi là Sangeeta mà thôi. Sau đó, cô ấy đột nhiên thay đổi giọng điệu của mình và nói - ồ...xin lỗi, tôi đã trút cơn giận của Ravi lên bạn. Tôi - không vấn đề gì, tất cả đã xảy ra với Angry ...