Tag: BDSM

Lần đầu trải nghiệm cảm giác bạo dâm của em

Tôi nghe nói bạn chỉ ngón tay của bạn vào âm hộ của bạn? Anh ấy nói đừng hỏi ... nó chỉ bùng cháy thôi. Kể từ ngày đó cả hai chúng tôi bắt đầu nói về tình dục cởi mở. Ở đây tôi di chuyển vòi nước của tôi nơi cô ấy chạ...