Tag: Bốc Thăm

Trò chơi bốc thăm chịch nhau tập thể

Một lúc sau, tôi nói với dì tôi. Người cô cười và đồng ý. Khi tôi yêu cầu cô ấy bú cặc của tôi, cô ấy lại bắt đầu bú cặc tôi. Con cặc dựng đứng từ lúc nào không hay. Lần này tôi đưa một con cặc vào âm hộ của mẹ bạn tô...