Tag: Chịch lúc ăn

Đang ăn mà cũng không tha

Tôi đang xem TV. Pablo cởi hết quần áo trừ quần lót, lên giường nằm cạnh bố và bắt đầu xem TV. Này, đừng khó chịu với việc tôi ở đây thoải mái như thế nào... -anh ấy cười nói, tôi vội bắt chước anh trai và đặt mình và...