Tag: Đối Tác

Lỡ say rượu khi tiếp đón đối tác và cái kết

Trước đó tôi đã tìm kiếm một con gà trống mà bây giờ tôi đã tìm thấy. Nhưng bây giờ tôi cũng phải đụ nó nữa. Khi nói chuyện với Sahil vào ban đêm, tôi chỉ nói - Bây giờ tôi không thể giúp được nữa! Tôi đã làm bạn hài ...