Tag: Giao Hàng

Cậu nhân viên giao hàng may mắn

như một hỗn hợp đáng kinh ngạc của niềm vui. Đôi mắt tôi luôn dán chặt vào anh ấy, đôi khi anh ấy nhắm lại như thể muốn tận hưởng những cái vuốt ve của tôi nhiều hơn (tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy nhưng ........