Tag: Góc Khuất

Góc khuất học đường, đằng sau những tiết học trên lớp

Và hôm nay tôi sẽ đụ bạn suốt đêm. Chắc mẹ đi chơi rồi. Đây là vấn đề của Ngày sắp đến của Cha. Anh chị em chúng tôi biết rất rõ điều này. Sau khi nghe cuộc nói chuyện thú vị của họ, trời đã khuya nên cả hai đều cất s...