Tag: Hãm Hiếp

Em học sinh đáng thương bị những thằng bạn đểu hãm hiếp

Aman nói - lấy em gái điếm của tôi, hôm nay tôi sẽ biến em thành mẹ của con tôi. Shruti nói - Ồ, hãy biến tôi thành mẹ của con bạn…bạn sẽ sinh ra một đứa trẻ mạnh mẽ như con cặc cường tráng của bạn…Tôi muốn một bài há...