Tag: HMN-069

Bị học trò làm mất việc, thầy giáo quyết tâm trả thù

Dù đi vắng vài ngày để chuẩn bị lâm bồn nhưng cô vẫn tiếp tục phụ trách việc tập luyện của em gái. Cô ấy yêu cặp song sinh da đen được sinh ra từ bụng mẹ, nhưng cô ấy còn yêu Chủ nhân của mình nhiều hơn, đặc biệt là k...