Tag: HND-980

Không thể tin được cô ấy lại cuồng dâm đến như vậy

Anh nói - vài ngày nữa cô gái đó sẽ tự liên lạc với anh. Trái tim ở đâu ... anh phải tìm bằng cách nào đó. Chính xác thì điều này đã xảy ra sau đó 15 ngày. Anh ấy nhắn tin cho tôi trên Facebook - gần đây bạn đã ở đâu ...