Tag: Hư Hòng

Những anh chàng Batman hư hỏng

tôi chỉ muốn kéo anh ấy vào phòng của tôi và hôn anh ấy khắp nơi. Tôi rùng mình dưới lớp quần áo và cảm thấy mọi thứ có thể bị ướt đều ướt sũng. Sau đó, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã đăng ký vào cùng một khách sạn...