Tag: HZGD-098

Chê chồng yếu, vợ xếp hình với bố dượng

Đây là cách sinh nhật lần thứ 21 của tôi đến, luôn có người đến nhà chào đón tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ mời ai. Hôm đó tôi đang đợi một vài người bạn tốt của mình và kế hoạch là chơi bài đến khuya và nói chuyện phiế...