Tag: JUFE-266

Giám đốc nữ trừng phạt cậu nhân viên mắc lỗi

một ngày, tôi yêu cầu cô ấy hôn tôi với tư cách là một người mẹ, mọi thứ cảm thấy rất lạ. Cô ấy bắt đầu chửi rủa tôi vì đã nghĩ theo cách này về mẹ tôi. Anh ấy nói tôi không nên nói chuyện với anh ấy sau ngày hôm nay....