Tag: JUL-529

Giúp đỡ em hàng xóm đang lạnh và rồi được nàng trả ơn

Nhưng một vài ngày sau, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi và anh ấy bắt đầu đưa ra những tuyên bố tương tự chống lại tôi. Có thể hôm đó tôi đã biết được sự việc. Anh ta đe dọa tôi chấp nhận công việc thủ công của a...