Tag: Khách VIP

Phục vụ khách VIP nó phải khác biệt

Vào thời điểm đó, tháng 12 năm 2019 đang được tiến hành. Tôi phải đi Delhi vì công việc. Nó làm tôi nhớ đến một bà già mà tôi biết, người mà tôi thường nói chuyện qua điện thoại và rất thích tôi. Tôi gọi cho cô ấy và ...