Tag: LULU-065

Sự ham muốn tình dục của người phụ nữ cuồng dâm

Trong khi dạy, họ đặt tay lên vai, lưng, đùi để giảng giải. Tôi cũng rất thích hành động này của Ngài. Một giờ sau khi tôi bắt đầu về nhà, Ngài nói rằng tôi phải về nhà và ôn lại những gì tôi đã dạy cho ông ấy và làm ...