Tag: Michiru Kujo

Vợ xinh phải bán thân để trả nợ cho chồng

Tôi có lẽ chết mê chết mệt anh ta và cứ mù quáng bám lấy anh ta. Anh ta nói - cảnh quay đã kết thúc. Tôi đã nói- hmm ... đừng làm như thế này ! Anh ta chụp mặt tôi và nói - tại sao bạn lại sợ tôi? Tôi cười nhạt. Tôi c...