Tag: MIDE-916

Xếp hình cùng với bạn diễn khoai to

Xếp hình cùng với bạn diễn khoai to, tôi sẽ kể lại cho bạn nghe. Đó là nó cho bây giờ. Đó là khi tôi thấy Rajiv đứng gần cửa sổ và nhìn về thời Trung cổ của chúng ta. Tôi đã rất phấn khích khi nhìn thấy điều này đến n...