Tag: MIDE-917

Hạnh phúc là đi làm về nhà được vợ hầu hạ như vua

Anh nắm tay tôi và đưa tôi về phòng. Trong lòng tôi rất vui nhưng cũng sợ hãi khi nhớ đến tiếng chày của anh. Hãy xem nào. Rồi anh ta nói - Tôi sẽ tắm rửa một chút. Cho đến lúc đó, hãy xem TV. và anh ấy đi vào phòng t...