Tag: Shin Takeda

Tội nghiệp thanh niên bị chăm sóc bởi 4 dâm nữ

Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn ngược lại. Đêm trăng mật, khi hai chúng tôi bước vào phòng, tim tôi như muốn vỡ tung. Người vợ nói - chuyện gì đã xảy ra ... tại sao bạn đổ mồ hôi nhiều như vậy? Tôi nói - không có gì, trời cà...