Tag: SSIS-010

Trót nảy sinh tình cảm với bạn thân của người yêu

Tôi đang ngồi cạnh cửa sổ và Rahul đang ngồi cạnh tôi. Tôi không thể ngủ trên xe buýt, vì vậy tôi đang giết thời gian nhìn vào điện thoại. Sau đó, Rahul hỏi - việc chuẩn bị giấy như thế nào? Vì vậy, tôi nói - được. Vì...