Tag: STARS-318

Chuyến công tác đáng nhớ cùng em thư ký dâm đãng

Đôi khi dì Kiên hỏi tôi về niềm vui của tôi trên sân thượng, và tôi giả vờ mắc cỡ. Rồi một đêm lúc 10: Khoảng 30, tôi nghe thấy ai đó gõ cửa nhà mình. Hầu hết người dân địa phương, bao gồm cả gia đình tôi, đã đi đến đ...