Tag: Sumire Kurokawa

Thật không thể tin được những gì trước mắt

tôi muốn nhìn mà không thấy, tôi thực sự muốn rời khỏi giường cái hộp, Đứng bên cửa sổ nhìn theo, không biết từ lúc nào lại có ý muốn nhìn trộm như vậy, nhưng cuối cùng lại sợ rời khỏi hộp sẽ bị phát hiện nên kiềm chế...