Cho đến khi Teresa nói, như thể cụm từ đó tự thoát ra khỏi cô ấy, mà chị tôi không muốn phát âm nó. – Tôi muốn ở một mình trong những khoảnh khắc đó. Và tôi đã cười. Tôi đã cười rất nhiều rằng những người chồng bất ngờ ngạc nhiên của chúng tôi quay về phía chúng tôi một lúc rồi tiếp tục cuộc trò chuyện kín của họ. Và mãi đến tận đêm tôi mới bắt đầu hiểu ý nghĩa câu nói của anh ấy, khi sự im lặng lăng nhăng trong căn phòng của tôi bị phá vỡ bởi những tiếng động trên giường của chúng tôi và không gian tràn ngập tiếng rên rỉ của chồng tôi báo hiệu kết quả cực khoái của anh ấy. dễ dàng như vậy.