#1 #2

Thỏa mãn tình dục với lồn gái ngon chúa dâm trong thế giới khiêu dâm tức là cần trì hoãn tín hiệu xuất tinh được gửi từ não đến dây thần kinh. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, Làm thế nào để lâu xuất tinh, mấu chốt điều tiết của nó nằm ở đây. Nói tóm lại, trước giai đoạn đầu tiên, vào thời điểm cao trào xuất tinh, bạn phải ngừng hoạt động của não và chuyển động. Điều này có thể đạt được thông qua sức mạnh ý chí, và các chức năng thần kinh tự chủ sau đó cũng có thể được kiểm soát cùng nhau. Lúc này, cơ thắt ống phóng tinh vốn đã thả lỏng khi phóng tinh vẫn còn đóng chặt. Trước tiên, bạn phải ghi nhớ tiền đề này, rồi sau đó bước vào Thực hành Kiểm soát việc không xuất tinh được mô tả trong chương tiếp theo.