anh ấy nói với tôi rằng nếu bạn tôi bị mù, tôi là một phụ nữ rất xinh đẹp. Chúng tôi vào phòng và anh ấy đối xử với tôi và mặc bộ đồ ngủ cho tôi. Anh ấy nói với tôi rằng nếu bạn tôi bị mù, tôi sẽ là một phụ nữ rất xinh đẹp. Chúng tôi vào phòng và anh ấy đối xử với tôi và mặc bộ đồ ngủ cho tôi. Anh ấy nói với tôi rằng nếu bạn tôi bị mù, tôi sẽ là một phụ nữ rất xinh đẹp. Chúng tôi vào phòng và anh ấy đối xử với tôi và mặc bộ đồ ngủ cho tôi. Khi màn đêm buông xuống, tôi bảo anh ấy xem một bộ phim mà tôi mang theo và tôi nằm trên chiếc ghế dài trong phòng thu.