nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là trái ngược với những gì tôi mong đợi, thay vì khiển trách hay tức giận, anh ấy lại vui vẻ và yêu cầu tôi nói với anh ấy một cách tuyệt vời. chi tiết về mọi thứ. chuyện gì đã xảy ra Nhân tiện, đối với những sở thích rất đặc biệt của tôi, tôi không thể ngừng cảm ơn vì đã tìm được người hoàn toàn hiểu được tất cả những cảm giác và sở thích đó, bệnh hoạn và dâm đãng, một số tốt và một số khác không nhiều, và tận hưởng chúng như nhau hoặc nhiều hơn nhiều hơn tôi làm. Trường hợp đã tham gia vào cuộc trò chuyện, Anh ấy cầu hôn tôi vì anh ấy không khuyến khích tôi có con với chính anh trai mình.