Tuyệt vọng khi bị chính bạn thân phản bội

Tôi cũng đã gặp vấn đề này trong nhiều tháng, nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp. Sau đó, tôi nghĩ ra một phương pháp. Chồng tôi có một người bạn tuyệt vời, Rajesh Bhai Saheb. Anh ấy là bạn thời thơ ấu của chồng tôi và thường đến thăm nhà chúng tôi. Tôi có những người bạn và gia đình rất thân ở nhà. Hãy nói về điều này với Rajesh Bhai Saheb. Sau một thời gian dài chờ đợi, một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ Rajesh Bhai Saheb. Sau một hồi nói chuyện đây đó, tôi đã nhờ anh ấy cho lời khuyên và sự giúp đỡ như một người bạn. Vì vậy, anh ấy ngay lập tức đồng ý giúp tôi.