Tôi đã nói rằng nước biển có thể làm hỏng dương vật của chúng ta do nước mặn. (Rõ ràng là tôi đã nói điều đó mà không có bản sao lưu thông tin đó) chị tôi hơi nghi ngờ điều đó và nói: Vậy chúng ta phải làm gì? .chị tôi Anh ấy nói với chúng tôi: Tại sao bạn không nghĩ về một cái gì đó khác, để dương vật của bạn có thể đi xuống, hả? Em trai tôi nói, tôi không nghĩ chúng ta có thể. Em gái tôi sau đó nói với chúng tôi: Nhìn này, tôi biết, Có một cây cọ ở đó và không có người, chỉ là những người đi qua, không có nhiều, chúng tôi đến đó và sau cây cọ,