Đầu tiên, tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng Divya có thể cảm thấy không khỏe và không nói với mẹ cô ấy về điều đó. Cùng với đó là nỗi sợ chị và mẹ ngủ cạnh tôi sẽ lần ra manh mối. Vì vậy, mọi thứ phải được thực hiện từ từ. Nếu mẹ tôi tỉnh dậy và biết tôi đang làm chuyện này với con gái của chị bà, tôi sẽ vô cùng đau khổ, nhưng Divya sẽ sống sót. Vì vậy, tôi đã làm mọi thứ rất chậm và cẩn thận. Bây giờ tôi đang từ từ mút núm vú của cô ấy. Bây giờ Divya cũng ủng hộ tôi. Cô ấy đang cho tôi ăn bằng cách ấn vào núm vú của mình. Tôi không tiết ra sữa thật, nhưng tôi rất thích bú.