Cô ấy biết đối lập của nó là dropshipping. Anh ta phải làm gì với nó? Dù sao thủ lĩnh cũng ở dưới trướng của hắn, sao phải sợ thủ lĩnh! Dù sao thì cô ấy cũng không thể tiêu hóa được cái cứt đó, cô ấy chỉ đang giả vờ thôi. Suman – đó là điều tôi muốn nghe. Tôi biết ngay từ đầu rằng không có ma. Những nụ thô mà bạn đang nghiền nát, trò chơi này phải là của bạn. Khi Suman trở lại bình thường, cuộc sống của tù trưởng trở nên sống động – bạn thấy đấy, đừng giận… nhưng sự cố trong rừng không phải lỗi của tôi. Thật là một bí ẩn. Ai… Hắn đi đâu làm người ta biến mất… Có trời mới biết. Suman – Tuyệt, bạn có thể cho tôi biết làm thế nào bạn đến đây vào sáng sớm?