#1 #2

Xem là đéo chịu nổi với Bố chồng hãm lồn con dâu của Nàng lồn đẹp Tất cả tin tức tốt liên tiếp đến từ ba bên, và máu của Ye Tianlong sôi sục khi nhìn thấy những tin tức này từng người một. Nếu như nói từ sau khi hắn lên ngôi, tình thế trong và ngoài nước đều ở thế bị động bất lợi, như vậy từ khi ba quân chống cự quân địch phản công cho đến khi xâm lược nước đối phương, hắn, Diệp Thiên Long, nắm chắc thế chủ động của toàn bộ đại lục, nắm chắc trong tay. Nếu lúc đầu quyết định đánh lại các quốc gia khác, thậm chí là tiến vào ba quốc gia trên, còn dùng lá cờ tự vệ để đánh trả, thì lúc này trong lòng hắn đã xác định mục tiêu chính là giành lấy.