Yêu cô em nhưng lại thích địt nhau với cô chị

Anh ấy nói – mọi người đang nhìn chúng tôi. Chúng tôi trở nên bình thường. Anh ấy nói – chúng ta hãy về nhà. Cô ấy ngồi cạnh tôi suốt quãng đường. Sau đó chúng tôi về nhà. Thay vì đến nhà tôi, tôi đã đến nhà Didi với anh ấy. Em gái tôi hỏi tôi – có chuyện gì vậy? Lời khuyên hay không? Vâng, tôi đã làm … nhưng không có gì đặc biệt! Em gái tôi nói – bạn về nhà và trở lại sau. Tôi đang đến nhà tôi. Didi gọi cho tôi khoảng một giờ sau đó. Dee Dee nói rằng cô ấy sẽ ra ngoài và Jyoti ở nhà một mình. Didi chớp mắt và nhìn tôi. Didi sau đó đã đi ra ngoài. Bây giờ cả hai chúng tôi đều ở trong nhà.