bạn sẽ thấy, bạn thích điều gì nhất?.- Làm từ phía sau.- Tôi không thích lắm, nhưng nếu bạn thích nó chúng ta sẽ tìm ra nhiều cách để làm điều đó… Tên tôi là Jaime và tôi 16 tuổi, tôi đến từ Mexico, DF và có 5 người chúng tôi trong gia đình, gồm bố mẹ tôi đều 42 tuổi tuổi, (mặc dù mẹ tôi không bao giờ muốn nói tuổi của mẹ tôi), em gái tôi 14 tuổi và anh trai tôi 12 tuổi (tôi không thân với anh ấy lắm vì anh ấy có vẻ hơi trẻ con đối với tôi). Tôi có thể nói rằng chúng tôi là một gia đình có kinh tế Trung bình-Cao, chúng tôi sống ở phía bắc Thành phố Mexico trong một ngôi nhà cỡ trung bình