nó đau, nhưng bây giờ anh ấy bắt đầu di chuyển và yêu cầu tôi thêm. Tôi bú vú cô ấy trong khi tôi tiếp tục bơm vào hậu môn của cô ấy, đến mức tôi không thể chịu đựng được nữa và cuối cùng tôi ngập trong cô ấy. Chúng tôi đang mặc quần áo thì một giọng nói làm chúng tôi ngạc nhiên: “Các bạn, các bạn đang làm gì vậy?!” Cô ấy là một con gà con, cô ấy đã bắt được chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu lảm nhảm một cách rời rạc, khi cả hai chúng tôi đều chết lặng trước câu nói của anh ấy: “Điều tệ nhất là họ đã không mời tôi.” Tôi không thể tin những gì tôi vừa nghe. “Hãy xem cháu trai, đừng mặc quần áo và tốt hơn là cởi quần áo của tôi.”