Tôi đã bị sốc, tôi không thể tin rằng anh ấy đã hỏi tôi điều đó, (lúc đó là 3 giờ sáng) và tôi đã thấy tôi trần truồng, xuống hành lang trong khi tất cả những vị khách khác bước ra cửa phòng của họ để vỗ tay cho tôi… hahahaha… và tôi đã nói với anh ấy “anh điên rồi, tôi sẽ không làm thế đâu” và anh ấy nói, ” đối với tất cả những gì tôi không làm, tôi sẽ thủ dâm trước mặt bạn và tôi sẽ không cho bạn xuất tinh, hiểu không?” Và thằng khốn đó đã làm được, nó bắt đầu thủ dâm và tôi thấy sữa sắp chảy ra mà nó không cho tôi một giọt. Anh ta đến và tôi cố gắng để hút anh ta, nhưng anh ta không cho tôi và khăng khăng yêu cầu của anh ta…