Blanche cho biết đây là lần đầu tiên cô gọi anh bằng tên. Có lẽ bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến các công sự cũ gần thành phố. Như một công sự? Vâng, bà Kim. Blanche, làm ơn, tên tôi là Blanche. Chà, Blanche, ý tôi là nó là một cơ sở quân sự cũ xây bằng đá, kiên cố kinh khủng. Quân có bán không? Không, anh ấy đã bán nó nhiều năm trước, nhưng bây giờ nó là tài sản riêng. Tại sao không phải là ngôi nhà tôi đã nói với bạn về? Blanche hỏi, nhắc lại chủ đề cô quan tâm. —Tôi đã nói với bạn tại sao, ngôi nhà dường như bị ma ám và người bình thường không dám vào. Bạn có tin vào ma quỷ?