Iqbal Singh nói – bạn ơi, bạn đã không đến căn cứ trong hai ngày, đó là lý do tại sao chúng tôi đến Sau đó, chồng tôi nói với anh ấy – bạn ơi, tôi không có tiền… Và tôi cũng mượn bên ngoài, tại sao Dheeraj nói – Này Ajay, thật là một người bạn, chúng tôi là bạn của bạn. Thôi nào, hôm nay chúng ta sẽ biểu diễn tại nhà của bạn…và hôm nay Iqbal cũng mang theo gà và rượu whisky. Iqbal Singh đưa chiếc túi cho Ajay. Chồng tôi lấy nó ra khỏi túi và đưa cho tôi một gói. Có gà bên trong. Anh ấy nói – làm cho nó. Tôi đi vào trong với chiếc túi của mình và bắt đầu nấu món gà.