Tag: Cao Cấp

Check em gái gọi cao cấp phê quên đường về

Iqbal Singh nói - bạn ơi, bạn đã không đến căn cứ trong hai ngày, đó là lý do tại sao chúng tôi đến Sau đó, chồng tôi nói với anh ấy - bạn ơi, tôi không có tiền... Và tôi cũng mượn bên ngoài, tại sao Dheeraj nói - Này...